Cover Mate I

Lifter za enostaven dvig pokrova na masažnem bazenu.